Palets amb tractament fitosanitari NIMF15

null

Mesures fitosanitàries en el transport internacional

La nova Reglamentació Internacional de Mesures Fitosanitària (NIMF nº 15), per part de l’Organització Mundial per a l’Alimentació i l’Agricultura de l’ONU (F.A.O.) indica que els embalatges de fusta utilitzats en el comerç internacional han de portar un certificat d’origen de la fusta i un altre del tipus de tractament aplicat per a la seva desinfecció.

En aquest segon cas, l’embalatge ha de sotmetre’s a un tractament tèrmic específic el qual consisteix a aplicar a l’embalatge una temperatura de 56ºC en la part interna de la fusta durant 30 min.

Aquest procés es realitza dins d’un habitacle on es pot controlar tant la temperatura com la humitat de la fusta. Així garantim que els 56ºC de calor arribin al centre de la fusta, on es mantenen els 30 minuts esmentats anteriorment, a fi de reduir significativament el risc de disseminació nociva i transmissible d’organismes com els Nematodo Bursaphelenchus Xylaphilus.

La major part de les normes nacionals en procés de consulta o declaracions d’intenció d’implementar la NIMF nº 15 van tenir com a data d’entrada en vigor de gener a març de 2004.

Les nostres instal·lacions estan formades per 12 càmeres dividides en: 2 càmeres de 5m (ample) x 6m (fons), amb capacitat per 700 palets; 5 càmeres 4m (ample) x 6m (fons), amb capacitat per 300 palets; i 5 càmeres de 8m (ample) x 8m (fons), amb capacitat per 1.500 palets.

També podem realitzar tractament a embalatges de gran grandària, fins a 8m de llarg i 4m d’altura. Capacitat per més de 10.000 palets.

¿Què és la NIMF-15?

La NIMF-15 és un programa de Conformitat Fitosanitària d’Embalatges Destinats a l’Exportació (CIPF) i (IPPC).

Aquest programa s’ha establert des de la FAO a través de les seves “Directrius per al reglament en embalatges de fusta per al comerç internacional”, i el qual és competència del govern central en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’objectiu d’aquesta norma és reduir significativament el risc de disseminació nociva i transmissible d’organismes com els Nematode Bursaphelenchus Xylaphilus.

El procés es tracta a sotmetre la fusta de palets i embalatges, sigui verd o recuperada, a una temperatura superior de 56ºC durant 30 minuts en centre de la fusta.

Forma de reflexar aquesta norma

a) Palets i embalatges nous

S’ha de marcar els palets i els embalatges amb segell al foc per dues cares oposades.

Opcionalment els embalatges, a causa de la seva dimensió, es poden marcar amb pintura (no vermella) i en dimensions de DIN-A4 o superiors.

b) Palets recuperats

Marcar els palets amb segell al foc per dues cares oposades.

En el cas de portar alguna marca identificativa d’un altre tractament anterior, aquesta s’haurà d’eliminar.

Si el palet estigués pintat, s’hauria d’eliminar la pintura mitjançant una passada de garlopa para, així, poder fer una marca al foc ben visible.

Els palets recuperats que vinguin marcats amb la NIMF-15 i no es puguin identificar amb el seu corresponent certificat del tratador, hauran de ser tractats novament amb la norma NIMF-15 i marcats de nou, eliminant la marca anterior.

Organismes de la fusta

a) Floritures

No són lignívoros (no ataquen a les parets cel·lulars, és a dir, no degraden en cap cas la fusta). Els gèneres més comuns són: Penicillium, Aspergillus, Mucor i Fusarium.

Poden ser eliminats amb un rentat amb aigua o simplement amb un raspall, no deixant rastre en la fusta.

b) Fongs blaus

Són fongs lignícolas que utilitzen les substàncies i les reserves contingudes dins de les cèl·lules de la fusta, com per exemple el midó.

No disminueixen les propietats mecàniques de la fusta, ja que no s’adhereixen a les parets cel·lulars. Els gèneres més comuns són: Ceratocyslis, Auyreobasidium i Ophiostoma.