Assecatges de fusta (KD) – Assecat artificial

L’element essencial en el servei d’assecat artificial és la instal·lació. Ha de realitzar-se sempre en llocs tancats en els quals s’estableixen unes condicions climàtiques diferents a les condicions atmosfèriques normals.

Mitjançant ventiladors, es produeix un flux d’aire que circula a través de les piles de fusta, amb una temperatura i humitat relativa controlades, en funció de l’espècie i la grandària de la fusta que s’estigui assecant en aquest moment.

Exemple d’assecat de fusta KD.

Quatre càmeres d’assecat de fusta KD i tractament fitosanitari NIMF15 per a embalatges i palets.

Esquema del funcionament de la càmara.

Motius pels quals s'asseca la fusta

Els motius principals pels quals s’asseca la fusta són:

  • Quan la fusta perd l’aigua, el seu pes disminueix, i això influeix en el cost.

  • La seva resistència millora en general, excepte en els casos que es produeixi un impacte brusc.

  • És més resistent als fongs i als insectes que podrien atacar-la (encara que hi ha insectes que malgrat estar la fusta seca, també ataquen).

  • Si la fusta està seca fins a uns nivells d’humitat, segons la finalitat que se li vagi a donar, aguantarà millor els canvis d’humitat que es poden produir en el medi on es troben.

  • Es millora el comportament de la fusta en alguns processos previs a l’ús final. Per exemple, el raspallat, la contaminació o l’aplicació de cues i pintures.

  • Per a alguns processos de preservació de la fusta, és imprescindible que aquesta hagi tingut un assecat previ.

null

En alguns casos la fusta pot utilitzar-se amb uns nivells d'humitat alts (el que es diu fusta verda), però en qualsevol cas s'han de tenir en compte una sèrie d'especificacions per conservar-la en bon estat.

Exemples d’utilitzacions de fusta verda serien:

  • Tanca de jardí
  • Estables
  • Palets per a cellers refrigerats o en patis exteriors